Ceník 2011

Ceník (57kb, *.doc)

1. Registrační poplatek Cena zahrnuje: zápis v Katalogu vystavovatelů, 1 výtisk Katalogu vystavovatelů, 10 jednodenních vstupenek, 1 pozvánku na společenský večer, uvedení na orientačním systému veletrhu 2 500 Kč
2. Výstavní plocha 1 m2 při registraci do 31. 12. 2010 2 950 Kč
1 m2 při registraci po 31. 12. 2010 3 150 Kč
Výstavní místo v kolektivní expozici při registraci do 31. 12. 2010 9 500 Kč*
Výstavní místo v kolektivní expozici při registraci po 31. 12. 2010 11 000 Kč*
*Cena za výstavní místo v kolektivní expozici zahrnuje: výstavní plochu (cca 1,5 m2), stavbu expozice, osvětlení, nápis, 2 panely, na každém panelu 2 knižní police, 1 stůl, 2 židle.
3. Slevy Objednaná výstavní plocha nad 50m2 15 %
3a. Další slevy pro členy SČKN Sleva na výstavní plochu pro členy SČKN dle členské kategorie: 500 Kč / m2
kategorie A - maximální výše slevy do 2 100 Kč
kategorie B - maximální výše slevy do 5 300 Kč
kategorie C - maximální výše slevy do 9 000 Kč
kategorie D - maximální výše slevy do 15 000 Kč
Sleva na výstavní místo v kolektivní expozici pro člena SČKN 1 000 Kč
4. Stavba stánku
(firma mac Praha, spol. s.r.o.)
Modul A: cena za 1 m2 690 Kč / m2
Modul B: cena za 1 m2 880 Kč / m2
Modul C: cena za 1 m2 950 Kč / m2
Modul D: celková cena
(vč. el. energie - pouze pro světla, elektrorevize)
5 425 Kč
Rozpis modulů najdete v Objednávce stavby stánků.
Stavba stánku je fakturována odděleně od výstavní plochy firmou mac Praha, spol. s r.o. 
5. Příplatky za typ stánku
(z ceny za pronájem výstavní plochy)
Rohový (2 stěny) - od 12 m2 objednané plochy 7 %
Poloostrovní (1 stěna) - od 20 m2 objednané plochy 15 %
Ostrovní - od 50 m2 objednané plochy 20 %
Patrový - příplatek z ceny pronájmu plochy zakryté patrem 50 %
6. Zápis do katalogu vystavovatelů 1. řádek (70 znaků vč. mezer), překlad do anglického jazyka zdarma
Doplňkový text (max. 5 řádek vč. mezer), překlad do anglického jazyka 200 Kč/ řádek
Uvedení logotypu 600 Kč
7. Nabídka autorských práv Nabídka titulů k prodeji autorských práv bude vystavena po dobu 1 roku na adrese: http://www.bookworld.cz & http://www.svetknihy.cz zdarma
8. Pronájem sálů Přihláška doprovodného programu a informace o velikostech a cenách sálů budou od podzimu na www.svetknihy.cz/prihlasky.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonné výši!