Info - dopis

V Praze 25. listopadu 2010

Vážení přátelé,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat nominační formulář k návrhu na Cenu Jiřího Theinera.

Cena je pojmenována po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship, který vychází ve Velké Británii od roku 1972 a zaměřuje se na problematiku svobody slova. Cenu vyhlašuje společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy, s.r.o. a je určena žijící osobnosti nebo instituci působící v zahraničí, která svým počinem či dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR..

Cena je spojena s finanční prémií 1000 £.

Cena Jiřího Theinera bude slavnostně udělena na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2011 dne 13. května ve 14.00 v Autorském sále Průmyslového paláce (Výstaviště Praha - Holešovice).

Nominovat mohou zástupci odborné veřejnosti - nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění zásluh.

Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy, s.r.o. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Předsedkyní komise je PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR,v.v.i.

Uzávěrka nominací je 15. února 2011 ve 24 h.

Vážení přátelé,

budeme Vám vděčni za zaslání nominací, neboť se domníváme, že nově vzniklá Cena Jiřího Theinera může zaplnit prázdné místo v oblasti české literární kultury a umožní zviditelnit práci krajanů a kolegů v zahraničí.

S upřímným pozdravem

PhDr. Dana Kalinová

ředitelka

Svět knihy, s.r.o