Jiří (George) Theiner

theiner Narodil se v Kolíně 4. 11. 1926. Jako jedenáctiletý společně s rodiči utekl v roce 1938 před nacisty do Anglie. Jeho otec v 39 letech vstoupil do československé armády a sloužil v severní Africe a v Dunkerque ve Francii. V tomto období Jiří Theiner navštěvoval školu v Leamingtonu. Rodina se vrátila do Prahy v roce 1945 a Jiří Theiner nastoupil do anglické sekce Československé tiskové kanceláře (ČTK). Odmítl vstoupit do komunistické strany a do svazu mládeže. Následkem toho byl po roce 1948 vyhozen a poslán do slezských uhelných dolů k útvaru PTP (Pomocnému technickému praporu).

Po návratu do Prahy pracoval jako redaktor v nakladatelství Artia a od roku 1962 jako překladatel na volné noze. V tomto období přeložil mj. poezii Miroslava Holuba, která byla vydána v londýnském nakladatelství Penguin.

Po invazi sovětských vojsk v roce 1968 odešel se svou ženou a dvěma dětmi do Anglie. Nejprve pracoval tři roky pro různá nakladatelství, poté získal místo v časopisu Index on Censorship, jejž založil a vedl spisovatel Michael Scammell. V roce 1982 se stal ředitelem Writers and Scholars International a editorem Index on Censorship a oba posty plně zastával až do své smrti 15. července 1988.

Jiří Theiner záhy po příchodu do Anglie v r. 1971 ovdověl. Znovu se oženil s Shirley Harris, která s ním žila do jeho smrti.

V 70. a 80. letech Jiří Theiner propagoval českou literaturu v zahraničí. S velkou oddaností podporoval svobodu projevu na celém světě a uveřejňoval právě její nedodržování a pronásledování (především v tehdejším Československu). V tomto období překládal díla Ivana Klímy, Ludvíka Vaculíka, Václava Havla a mnoha dalších autorů.