Čestný host

Království Saúdské Arábie

Království Saúdské Arábie se aktivně účastní nejuznávanějších mezinárodních kulturních a literárních událostí.
Zajištěním expozice Saúdské Arábie jako čestného hosta veletrhu Svět knihy Praha 2011 bylo pověřeno Ministerstvo vyššího vzdělávání (MOHE), které dostalo za úkol nejen naplánovat, připravit a zajistit účast Saúdské Arábie, ale je i garantem všech doprovodných programů a aktivit, jež jsou připravovány při účasti země na všech světových mezinárodních knižních veletrzích.
MOHE tedy zodpovídá prostřednictvím svých zastupujících úřadů v zahraničí také za vědecké a kulturní aktivity, jako jsou přednášky, semináře a literární akce. MOHE rovněž obvykle vybírá odborníky, spisovatele, filozofy, autory a profesory k účasti na jednotlivých akcích. V rámci širší kulturní prezentace země nabízí zhlédnutí výstavy vědeckých objevů či seznámení s arabskou kaligrafií, uměním, fotografiemi a saúdskými stany, které odrážejí tradiční saúdský životní styl.
Všechny knihy, které jsou vystaveny na saúdském stánku, byly vybrány tak, aby uspokojily a naplnily potřeby českých čtenářů, včetně dětí. Výběr prezentuje co nejširší oborové zaměření, počínaje odbornou literaturou, beletrii až po literaturu pro děti. K dispozici budou i nově vydané knihy, dostupné v elektronické podobě (e-knihy).
Nakonec bychom chtěli zmínit, že nejvýznamnějšími saúdskými účastníky veletrhu Svět knihy jsou Ministerstvo kultury a informací, Knihovna krále Abdul Azize, Nejvyšší zmocněnec pro turistiku a památky, Národní knihovna krále Fahda a mnoho saúdských univerzit. Je také připraven seznam děl publikovaných různými nakladatelstvími. U příležitosti této velké kulturní a literární akce se sejde množství odborníků a myslitelů, svou účastí rozšíří Saúdská Arábie rovněž povědomí o mezinárodní ceně za vynikající překlady z arabštiny a do arabštiny „Two Holy Mosques Abdullah bin Abdul-Aziz International Award“.
Více informací v češtině na: http://conf.mohe.gov.sa/Prague/cz/Pages/default.aspx

Aktivity čestného hosta Království Saúdské Arábie na pražském mezinárodním knižním veletrhu v roce 2011

Výběr Království Saúdské Arábie jako čestného hosta na pražském knižním veletrhu 2011 je pro návštěvníky veletrhu jedinečnou příležitostí účastnit se mnoha kulturních akcí, programů a aktivit. Bude možné si také prohlídnout následující nové publikace:

Seznam nejnovějších publikací na saúdském stánku:

Království Saúdské Arábie: Historie, literatura a geografie
Moderní saúdský román
Role saúdských univerzit v mezikulturním dialogu
Ženy a květiny
Slovesa v arabštině – výuka a pochopení
Pohledy narušující mou mírumilovnost
Civilizace literatury
Dvě Svaté mešity – s archivními materiály a novými obrázky
Všechno, co turisté potřebují vědět o Království Saúdské Arábie
Významná data Království Saúdské Arábie
Orientalistika v České republice
Role orientalistů v oblasti arabské filologie
Česko-arabský slovník
„Obrovské vězení“ (divadelní hra)
Mezinárodní vědecké ceny v Saudské Arábii

Nabídka knih pro děti:

Amúna a její příběhy
Essam se nerad koupe
Džúd jde do školy
Kapka vody
Wadhá: Pouštní motýl
Obilný pták.

Na společných sympoziích saúdských a českých expertů se bude diskutovat o následujících tématech:

Orientalistika a orientalisté ve studiu islámské civilizace
Sociální změny v saúdské a české kultuře
Vývoj literárních hnutí v Království Saúdské Arábie a v České republice
Propagace čtenářství v České republice se zvláštním zaměřením na děti a mladou generaci
Rozvojové ukazatele ve vysokém školství v Království Saúdské Arábie a v České republice

Návštěvníci budou mít také možnost se seznámit se saúdským sochařstvím, tradičními arabskými stany, folklórem a kaligrafií.